top of page
Zoeken
  • Foto van schrijvermieke

Zit onze soort in een fase van regressie of devolutie?Ik spreek me niet graag uit over corona en de maatregelen die genomen worden. Omdat ik weet dat de meningen verdeeld zijn, de hele kwestie gevoelig ligt, er al snel in polariteit wordt overgegaan om vervolgens te verzanden in eindeloze discussies. Bovendien voel ik me niet de geroepen persoon om te oordelen, om te bestempelen als ‘goed’ of ‘fout’. Toch wil ik enkele bedenkingen delen, vanuit openheid, zonder oordeel, als uitnodiging om met open en ruime blik naar onze huidige situatie te kijken.


Triest

Het stemt me triest om op te merken dat de focus lijkt te liggen op één pandemie: het coronavirus. Wat met de andere pandemieën die het met zich meebrengt? We lijken ze niet te zien doordat ze zich strategisch kunnen verhullen onder de mantel van dé pandemie. Als een soort paard van troje zijn ze opnieuw mee de samenleving in gewandeld.


Grootheidswaan Ik denk maar aan de grootheidswaan en het egocentrisme van deze soort – mens. De mens is de laatste jaren enorm geëvolueerd en lijkt zich daarmee het idee van onaantastbaarheid aangemeten te hebben. Een idee dat op lose schroeven wordt gezet als blijkt dat een onbekend, nieuw virus niet tegen te houden is, in een mum van tijd de wereld rond gaat en het potentieel heeft om de menselijke soort uit te roeien. Doodsangst steekt de kop op en we slaan wild om ons heen. Laten we ons opnieuw bewust worden van onze kwetsbaarheid en kijken hoe dit voor groei kan zorgen.


Egocentrisme Het egocentrisme dat tot uiting komt door de loskoppeling die de mens maakt van alles en iedereen. Zich als heerser en centrale spil van alles ziet. Waar is onze nederigheid voor de natuur, de grootsheid der dingen? We zijn zulke kleine garnalen in een gigantisch geheel! We zijn niet afgescheiden van bomen, planten en dieren en we zijn zeker niet beter dan hen! Zij hebben het principe van het ecosysteem en de systeembiologie vaak beter begrepen dan de soort – mens. Laten we teruggrijpen naar de Gaia hypothese van James Lovelock die stelt dat de Aarde en al haar soorten (inclusief virussen), een interactief, levend organisme vormen. Dat lijkt voor het gemak even vergeten.

Het liedje van ‘The circle of life’ komt daarbij in me op. Het heeft als kind indruk gemaakt, het raakte me op een bepaalde manier. Omdat de grootsheid en de verbinding van alles er, voor mij, mee duidelijk wordt gemaakt. In plaats van onze plek in de cirkel in te nemen, hebben we ons erboven gezet. Laten we onze plek weer innemen.


Superioriteit

De superioriteit en de macht om uit te sluiten die we onszelf toe-eigenen. Volkeren die worden uitgeroeid omdat ze niet de juiste huidskleur of het juiste geloof hebben. Is dat niet iets waar we al decennia voor vechten: afschaffen van slavernij, gelijkheid tussen volkeren, lessen trekken uit oorlogen, de Holocaust nog in het nabije geheugen? Waarom herhaalt deze geschiedenis zich in het duidelijk onderscheid tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden? Laten we respect hebben voor ieders keuze.


Macht De macht die hogere instituten blindelings krijgen en ons verder af brengt van onze ware natuur, het vertrouwen op onze kracht. Vrijheden die ingeperkt worden en onder het mom van ‘vrijwillige keuze’, ‘groepsgeest’ en ‘zorg voor de ander’, verdekt verplicht worden. Een ‘vrijwillige keuze’ die bij het niet nemen een sociaal stigma tot gevolg kan hebben. Hoeveel jaren streven we al naar vrijheid en gelijkheid? Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van slaven, vrijheid van geloof, gelijkheid in onderwijs, gelijkheid van de vrouw, vrijheid van de arbeider en daarbij horende rechten. Hoe komen onze verworven vrijheden op dit moment zo onder druk te staan? Laten we blijven vechten voor vrijheid en iedereen gelijk behandelen.


Lessen Het lijkt me dat onze soort nog niet helemaal doordrongen is van lessen die uit de geschiedenis geleerd konden worden en nog heel wat te leren heeft. Ik hoop dat velen bereid zijn deze lessen aan te gaan en open staan voor groei. Laten we voorkomen dat deze soort zichzelf uitroeit.

#pandemievangrootheidswaan#pandemievanegocentrisme#pandemievanongelijkheid#pandemievanuitsluiting#pandemievanangst#pandemievanmachtswellust


49 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page